Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX

Allerji

Allerji bağışıklık sisteminin (İmmun sistemi) yabancı olarak alagıladıgı bazı maddelereki bunların başında: kimyasal ilaçlar, koku, çiçektozu, yiyecekler vb. (allergen) karşı aşırı duyarlılık göstermesine allerji denir. Allergen olan maddeler oldukca farklı maddeler olabilir ve bunların başında çiçek tozları (pollen), ev hayvanlarının kıl ve tüyleri, besin maddelerindeki bazı bileşikler, özeliklede hormonlu ve ilaçlı besinler (et ve meyvetürleri vb.) sayabiliriz. Anahücrelerde antikorlar salgılanır ve antijenlere karşı duyarlı olan ve bunu tanıyan savunma sistemi histamin salgılar. Histaminle birlikte damarlar geçirgen olur ve dokulara su ve akyuvarlar geçer ve böylece iltihaplarazar ve allerji ortaya çıkar.

Bunu önlemek için antihistaminikalar alınır, özeliklede kortison almak zorunda kalırlar. Kortisonun zararlarını burada saymaya kalksam oda ayrıca birkaç sayfa yer tutar. Allerjinin oluş sebebi çeşitleri doktorlara göre oldukca çoktur, fakat bana göre

bunun sadece ve sadece bir sebebi vardır, oda mukozanın (sümüksü içderi) özeliklede kalınbağırsak mukozasının tahrip olmasıdı. Bebeğin doğumdan sonra annesütü ile değilde , mama ile beslenmesi halinde bağırsakflorası ideal olarak oluşmaz. Manchester mikrobiyolojik araştımalar merkezinden Bayan Dr. M. Moradi 10 allerjik rahatsızlıkları olan ve 10 allerjik rahatsızlıkları olmaya bir yaşındaki bebekler üzerinde araştırma yapmıştır.

Bu araştırmalarda allerjik rahatsızlıkları olanlarının kalınbağırsaklarında yüksek oranda mantar ve clostridium difficile tesbitedilmiş ve bu bakterininde igG oranını yükseltiği görülmüştür. İkici olarak yanlış beslenme gelir ve bunların başında: aşırı hayvansal besinler (et, yumurta, peynir ve mamülleri) yeme ve aşırı kahve, sigara, alkol ve siyahçayla bağırsakflorası bozulur. Allerjinin oluşmasında bağırsak mantarları en önemli ve en tehlikeli fakördür. Neticede bağırsaklarda tam olarak işlenmeyen besinler, vücutta aşırı artık madde (cüruf, plak) oluşmasına sebep olur. Karaciğer kendi görevini yaparken birde aşırı miktarda ortaya çıkan cürufu arıtmak için aşırı çalışan karaciğer asli görevini yapamaz ve enzimin kalitesi düşer.

Sindirim organlarının kaliteli enzim, asit ve alkali maddeler salgılıyamaması nedeniyle proteinlar aminoasitlere dönüşmeden kalınbağırsağa ulaşır. Buradaki mantarlar ve bakteriler proteinları aminoasitlere değil biyojen aminlere (Bunların başında histamin gelir ve histami allerjiye sebep olur. Aslında histamin ve kortisonun ne kadar salğılanması gerkeceği beyin tarafından belirlenir, bağırsaklarda ortaya çıkan histamin ise konturol dışıdır.) dönüştürür. Şayet bağırsak içeriğinin pH değeri 5-6,5 arasına çekebilirsek ozaman bağırsak içeriği asitli faza geçer ve böylece oksijenli (aerob) ortamda patojen (hastalık yapıcı) bakteri, virus, ve mantarlar yaşayamazlar. Buda sadece Gökçek İksiri ile mümkündür. Bir diğer önemli faktör ise Midenin aşırı katkı maddesi içeren besinler (konserveler, çikolata, keks vb.) ve soft içecekler (kola, fanta vb.) nedeniyle tahrip olur.

Böylece zamanla çok kolay gastrit (mideiltihaplanması, midemukazasıiltihaplanması) oluşur. Bunedenle Mide yeterince intrinsic fakrorü (sialinasitli glukoprotein) salğılızamaz. Intrinsic faktorü B12-Vitamini, Folikasit, Methionin ve minerallerin bağırsaklar tarafından absorbe (emilme) edilmesini sağlar. Yani nasılki diabet hastaları için insulin nekadar önemli ise besinlerin sindirilmesi içinde İntrinsic faktorüde o kadar önemlidir. İntrinsic faktorünün yetersizliği vitamin ve mineralyetersizliğine sebep olur. Neticede bir çok hastalık ortaya çıkar ve bunlardan bazıları: Allerji, derihastalıkları, sindirim organlarindaki rahatsızlıklar, vb hastalıklar ortaya çıkar. Çare Gökçek İksiridir. (Nhp 12.03.1722) Allerjinin oluşmasının bir diğer faktörüde Omega- 6-Yağasitlerinin (Linolasit, Beta-Linolenasit ve Arachidonasit) Prstaglandin E1 ve E2’ye dönüşmemesindendir, çünkü dönüşümü sağlıyan enzimler (Delta 6-Desuraze, Elangaze, Delta 5-Desturaze ve Cyclooxygenoze) ya yetersiz yada çok az salğılanır. Şayet Protaglandin E1 ve E2 (PG E1ve PG E2) oluşmaz ise Leukotrin oluşur, buda damarları ve bronşları büzer vede iltihapları azdırır.

Nörodermatiklerin (allerjik ekzemalılar) kanında yüksek oranda İmmunglobulin E(İg E) az miktarda konturol T-Hücresi (Suppressor-T-Hücresi) içerdiği tesbitedilmiştir. Konturol-T-Hücreleri B-Hücrelerini uyararak Makrofaj (bakterileri ve virusları yutarak parçalar ve zararsız hallegetirir) ve İg E salağılanmasını frenler. PG E1 iltihaplanma ve allerji’ye sebep olan T- Lökozitlerin ve B-Hücrelerinin saldırğan olmalarını ve aşırı İg E üretmelerini önler. PG E2 damarları genişletir (vasodilatsyon), bronşları genişletir (bronchodilatasyon), kanı temizler, idrarı atırır (diüretik) ve mideyi korur. (ZP.6.95.340 Nap.3.95.342) Akut pankreatitte bağırsaklar 30.000 Daltona varan orandaki büyük mokekülerin dehi geçmesi için kanallarını büyütür. Enzimlerin kalitesi düştüğünden besinleri tam sindirilmez ve bu nedenle bağısaklar geçişleri kolaylaştırmak için kanalları (vilüsler) genişletir.

Böylece tam sindirilmemiş besinmaddeleri absorbeedilir ve bu allerjiye sebep olur. Şayet kana sadece besin maddeleri geçmez aynı zamanda candida albicans isimli maya mantarıda kana geçerse ve bu kandolaşımının iflası ve yani ölüm demektir. Çöreğin birleşimindeki bazı maddeler antihistaminik etkiye sahip olup, kortisona gerek kalmadan tedaviedici özeliği vardır, fakat çöreği bıraktığınızda rahatsızlıklar yeniden ortaya çıkar. Öncelikle uzman bir doktora gidilmelidir, ayrıca doğal ilaçalardan Gökçek İksiri, galgimya-, laden-, çörek-, veya ZYE immün sistemini güçlendirici olarak kulanılabilir. Bağırsak florasının Gökçek iksiri ile ideal bir duruma gelmesi demek, diğer sindirim organlarının yüklerinin hafiflemesi demektir. Böylece başta sindirim organlardan: karaciğer, pankreas, mide, böbrekler ve bağırsaklar kendini yeniler (rejenerasyon). Böylece başta allerji olmak üzere birçok rahatsızlık ortadan kalkar.

Allerji bağışıklık sisteminin (İmmun sistemi) yabancı olarak alagıladıgı bazı maddelereki bunların başında: kimyasal ilaçlar, koku, çiçektozu, yiyecekler vb. (allergen) karşı aşırı duyarlılık göstermesine allerji denir. Allergen olan maddeler oldukca farklı maddeler olabilir ve bunların başında çiçek tozları (pollen), ev hayvanlarının kıl ve tüyleri, besin maddelerindeki bazı bileşikler, özeliklede hormonlu ve ilaçlı besinler (et ve meyvetürleri vb.) sayabiliriz. Anahücrelerde antikorlar salgılanır ve antijenlere karşı duyarlı olan ve bunu tanıyan savunma sistemi histamin salgılar. Histaminle birlikte damarlar geçirgen olur ve dokulara su ve akyuvarlar geçer ve böylece iltihaplarazar ve allerji ortaya çıkar.

Bunu önlemek için antihistaminikalar alınır, özeliklede kortison almak zorunda kalırlar. Kortisonun zararlarını burada saymaya kalksam oda ayrıca birkaç sayfa yer tutar. Allerjinin oluş sebebi çeşitleri doktorlara göre oldukca çoktur, fakat bana göre bunun sadece ve sadece bir sebebi vardır, oda mukozanın (sümüksü içderi) özeliklede kalınbağırsak mukozasının tahrip olmasıdı.Bebeğin doğumdan sonra annesütü ile değilde , mama ile beslenmesi halinde bağırsakflorası ideal olarak oluşmaz. Manchester mikrobiyolojik araştımalar merkezinden Bayan Dr. M. Moradi 10 allerjik rahatsızlıkları olan ve 10 allerjik rahatsızlıkları olmaya bir yaşındaki bebekler üzerinde araştırma yapmıştır.

Bu araştırmalarda allerjik rahatsızlıkları olanlarının kalınbağırsaklarında yüksek oranda mantar ve clostridium difficile tesbitedilmiş ve bu bakterininde igG oranını yükseltiği görülmüştür. İkici olarak yanlış beslenme gelir ve bunların başında: aşırı hayvansal besinler (et, yumurta, peynir ve mamülleri) yeme ve aşırı kahve, sigara, alkol ve siyahçayla bağırsakflorası bozulur. Allerjinin oluşmasında bağırsak mantarları en önemli ve en tehlikeli fakördür. Neticede bağırsaklarda tam olarak işlenmeyen besinler, vücutta aşırı artık madde (cüruf, plak) oluşmasına sebep olur. Karaciğer kendi görevini yaparken birde aşırı miktarda ortaya çıkan cürufu arıtmak için aşırı çalışan karaciğer asli görevini yapamaz ve enzimin kalitesi düşer.

Sindirim organlarının kaliteli enzim, asit ve alkali maddeler salgılıyamaması nedeniyle proteinlar aminoasitlere dönüşmeden kalınbağırsağa ulaşır. Buradaki mantarlar ve bakteriler proteinları aminoasitlere değil biyojen aminlere (Bunların başında histamin gelir ve histami allerjiye sebep olur. Aslında histamin ve kortisonun ne kadar salğılanması gerkeceği beyin tarafından belirlenir, bağırsaklarda ortaya çıkan histamin ise konturol dışıdır.) dönüştürür. Şayet bağırsak içeriğinin pH değeri 5-6,5 arasına çekebilirsek ozaman bağırsak içeriği asitli faza geçer ve böylece oksijenli (aerob) ortamda patojen (hastalık yapıcı) bakteri, virus, ve mantarlar yaşayamazlar. Buda sadece Gökçek İksiri ile mümkündür. Bir diğer önemli faktör ise Midenin aşırı katkı maddesi içeren besinler (konserveler, çikolata, keks vb.) ve soft içecekler (kola, fanta vb.) nedeniyle tahrip olur.

Böylece zamanla çok kolay gastrit (mideiltihaplanması, midemukazasıiltihaplanması) oluşur. Bunedenle Mide yeterince intrinsic fakrorü (sialinasitli glukoprotein) salğılızamaz. Intrinsic faktorü B12-Vitamini, Folikasit, Methionin ve minerallerin bağırsaklar tarafından absorbe (emilme) edilmesini sağlar. Yani nasılki diabet hastaları için insulin nekadar önemli ise besinlerin sindirilmesi içinde İntrinsic faktorüde o kadar önemlidir. İntrinsic faktorünün yetersizliği vitamin ve mineralyetersizliğine sebep olur. Neticede bir çok hastalık ortaya çıkar ve bunlardan bazıları: Allerji, derihastalıkları, sindirim organlarindaki rahatsızlıklar, vb hastalıklar ortaya çıkar. Gastrite sebep olan halicobacter pylori bakterisi aynı zamanda Histamin üretir buda allerjinin ana sebeplerinden biridir. Çare Gökçek İksiridir. (Nhp 12.03.1722) Allerjinin oluşmasının bir diğer faktörüde Omega- 6-Yağasitlerinin (Linolasit, Beta-Linolenasit ve Arachidonasit) Prstaglandin E1 ve E2’ye dönüşmemesindendir, çünkü dönüşümü sağlıyan enzimler (Delta 6-Desuraze, Elangaze, Delta 5-Desturaze ve Cyclooxygenoze) ya yetersiz yada çok az salğılanır. Şayet Protaglandin E1 ve E2 (PG E1ve PG E2) oluşmaz ise Leukotrin oluşur, buda damarları ve bronşları büzer vede iltihapları azdırır.

Diaminooksidaz: Bağırsak mantarları ve gastrite sebep olan halicobacter pylorinin üretikleri histamin diaminoaksidaz tarafından yokedilir. Bu anzim bağırsak mukazası tarafından salğılanır ve bağırsaklar, karaciğer, böbrekler vede akyuvarlarda bulunur. Bağırsak mukazası yeterince diaminooksidaz anzimi salğılıyamazsa histamin oranı artar. halikobacter pylori ve bağırsak mantarlarının üretiği histamin hariçinde kişi histamin içeren besinlerden peynir ve piza yerse, içeceklerden: şarap ve kırmızı şarap içerse o zaman histamin aşırı artar. Histamin oranın yükselmasi başta allerji, başağrısı, migren, başdönmesi, ishal, şişkinlik, kusma ve kalp çarpıntısı gibi bir çok rahatsızğıa sebep olur. Histamini doktorlar kortizonla dengelemeye çalışır, bu çözüm değildir, çare mide ve bağırsaklardaki bakteri ve mantarları tezmilemekle yani kalıcı tedavi ile olur. Buda Gökçek İksiri ve Lahana suyu ile mümkündür.

Nörodermatiklerin (allerjik ekzemalılar) kanında yüksek oranda İmmunglobulin E(İg E) az miktarda konturol T-Hücresi (Suppressor-T-Hücresi) içerdiği tesbitedilmiştir. Konturol-T-Hücreleri B-Hücrelerini uyararak Makrofaj (bakterileri ve virusları yutarak parçalar ve zararsız hallegetirir) ve İg E salağılanmasını frenler. PG E1 iltihaplanma ve allerji’ye sebep olan T- Lökozitlerin ve B-Hücrelerinin saldırğan olmalarını ve aşırı İg E üretmelerini önler. PG E2 damarları genişletir (vasodilatsyon), bronşları genişletir (bronchodilatasyon), kanı temizler, idrarı atırır (diüretik) ve mideyi korur. (ZP.6.95.340 Nap.3.95.342) Akut pankreatitte bağırsaklar 30.000 Daltona varan orandaki büyük mokekülerin dehi geçmesi için kanallarını büyütür. Enzimlerin kalitesi düştüğünden besinleri tam sindirilmez ve bu nedenle bağısaklar geçişleri kolaylaştırmak için kanalları (vilüsler) genişletir.

Böylece tam sindirilmemiş besinmaddeleri absorbeedilir ve bu allerjiye sebep olur. Şayet kana sadece besin maddeleri geçmez aynı zamanda candida albicans isimli maya mantarıda kana geçerse ve bu kandolaşımının iflası ve yani ölüm demektir. Çöreğin birleşimindeki bazı maddeler antihistaminik etkiye sahip olup, kortisona gerek kalmadan tedaviedici özeliği vardır, fakat çöreği bıraktığınızda rahatsızlıklar yeniden ortaya çıkar. Öncelikle uzman bir doktora gidilmelidir, ayrıca doğal ilaçalardan Gökçek İksiri, laden-, çörek-, veya ZYE immün sistemini güçlendirici olarak kulanılabilir. Bağırsak florasının Gökçek iksiri ve Gökçek Tonik ile ideal bir duruma gelmesi demek, diğer sindirim organlarının yüklerinin hafiflemesi demektir. Böylece başta sindirim organlardan: karaciğer, pankreas, mide, böbrekler ve bağırsaklar kendini yeniler (rejenerasyon). Böylece başta allerji olmak üzere birçok rahatsızlık ortadan kalkar.

“Allerji” için 23 Yorum

 1. Selin güneş dedi ki:

  İbrahim bey merhaba;
  Yaklaşık 7 ay önce vücudum 1 hafta gibi kısa sürede 10 kilo şişti. Gitmediğim doktor kalmadı. En son kronik ürtiker tanısıyla xolair alerji aşısı vurulmaya başlandı. 6. Aşım geçen aydı ama kaşıntı ve kızarmanın dışında başka bişeye çare olmadığı gibi üstüne 5 kilo daha şiştim. Vücudumun bacak ve karın bölgesi gözle görülür fark oluyor, akşamları ödem olan yerlerin çürümüş gibi ağrısından yatamıyorum. Birçok gıdaya alerjim çıktı: tavuk, yumurta, domates, şeker, çikolata vs. Bunun dışında toz ve özellikle sivrisinek ve hamamböceğine aşırı alerjik olduğum çıktı. Ayrıca helico bakteri çıktı, yoğun antibiyotik tedavisi gördüm. Ne yaptıysam yediklerime dikkat ettiğim halde bu aşırı ödemi indiremiyorum. Sabah ile akşam arasında çok fazla farkım oluyor. Sabah giydiğim kıyafetler, akşama üstümde parçalacak şekilde oluyor. Şuan normal halime göre yaklaşık 15 kilo fazlayım. Nolur yardım edin. Ödemimi atmamda bana ne iyi gelir? Saygılarımla.

 2. igokcek dedi ki:

  Merhaba geçmiş olsun sizin, iksir, tonik, Itır forte, enginar forte, bronşit çayı alerji çayı ve cocos forte kullanmanız gerekir.

 3. Fatoş dedi ki:

  Sayın gökçek bunun dışında gece kuru oksuruklerım de oluyor bazı doktorlara göre astım olmuşum kuru oksuruklerım sabaha karşı seklınde bu sene başladı ve bır yıldır da çarpıntılarım olmakta psıkıyatrıste gıttım depresyon başlangıcı teshısı kondu ılac kullanıyorum bıraz daha azaldı tamamen geçmese de bütün bu anlattıklarımın barsaklardan mı kaynaklanmakta ne onerırısınız teşekkürler şimdiden ıyı çalısmalar

  Bır oncekı yazımın devamıdır

 4. Fatoş dedi ki:

  Sayın Gökçek benim sorunum son yıllarda daha da benı zorlayan polen alerjim ..kaldıki normalde de alerjim var bazen saç dıplerınde kabartılar veya yuzumde kabartılar şeklinde .beslenmem abur cuburlarla çok sağlıksız farkındayım aşırı tatlı yıyorum ve sonunda da mide yanması çok sık yasıyorum endeskopide g astrit reflü çıkmıştı genelde barsak sorunlarım vardır artı hemeroitte oldum bazen kanama oluyor ve fazla kıloluyum ne tavsıye edersınız teşekkürler iyi çalışmalar

 5. igokcek dedi ki:

  MERHABA EDA HANIM
  GÖKÇEK İKSİR ALOEVERAJEL ITIR FORTE KEKİK FORTE KEKİK ÇAYI SİNİRLİOT ÇAYI KULLANINIZ DETAYLI BİLGİ İÇİN 0212 621 21 65 /66 ULAŞABİLİRSİNİZ

 6. eda dedi ki:

  5 yaşında erkek çocuğum 2 seneye yakındır alerjik astımtanısı kondu flixotide günde 2 paf sabah akşam kullanıyor bide nöbetlerde ventolin ama henüz bi faydasını görmedik sürekli öksürük krizleri oluyo en ufak üşütmelerde ne kullanmalıyız artık benim bile psikolojim bozuldu lütfen yardımcı olun.

 7. igokcek dedi ki:

  GÖKÇEK İKSİR ALOEVERA JEL ALERJİ ÇAYI ENFEKSİYON ÇAYI LADENOTU FORTE SİNİRLİOT FORTE KULLANINIZ 0212 621 21 65 ULAŞABİLİRSİNİZ

 8. sude dedi ki:

  slm bende de alerjik astım var forodil combi ve ventolin kullanıyorum siz ne önerirsiniz hatta şuan sıkışmalarım arttığından kortizon hapına prednol başladım ne önerirsizinz

 9. igokcek dedi ki:

  GÖKÇEK İKSİR ALOEVERA JEL 0212 621 21 65 DETAYLI BİLGİ İÇİN ULŞABİLİRSİNİZ

 10. sema dedi ki:

  merhabalar 15 aylık bi oğlum var 5 aylıktan itibaren alerjik bronşiyolit teşhisi kondu. en ufak bi üşütme vs. de rahatsızlanıyor ve doktorlar ventolinli hava veriyorlar sürekli. sizin önerebileceğiniz bişeyler var mı mail adresime cevabınızı gönderirseniz çok sevinirim. şimdiden teşekkürler

 11. igokcek dedi ki:

  GÖKÇEK İKSİR ALEOVERAJEL ÜRTİKER ÇAYI ENFEKSİYON ÇAYI KULLANINIZ 0212 621 21 65 /66 NUMARALARDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 12. gülsen özener dedi ki:

  8 aydır kronik ürtikerle boğuşuyorum. Gitmediğim dr.kalmadı kullanmadığım antistamik kalmadı. Hastahanede yatarak tedavide gördüm ama olmadı. Şuanda antistamik ve antidepresanlarla önlemeye çalışıyorlar. Uzun süre kortizon tedaviside aldım . Ama hiçbiri iyileşmeme neden olmadı tüm vücudum kaşınmaktan morarmış çoğu yer kanıyarak kabuklu yara haline geldi. Bunun yanında çörekotuda kullandım…………Artık kabul etsemde etmesemde benimle yaşıyor……….

 13. igokcek dedi ki:

  Gökçek Aloe Vera Jel, Gökçek İksir, damar çayı ve bronşit Çayı kullanmanız gerekir. Bağırsaklarınıza mantar yerleşmiş, mantarlar tedavi edilmeden tedavi olmazsınız, çünkü mantarların üretmiş olduğu toksik maddeleri karaciğer arıtamazsa diğer organlara depolar.Hangi organa veya dokuya toksik madde depolanırsa orda problem çıkar.Günümüzde bakterilerin teşhisi kan, idrar ve gaita tahlilleri hemen yapılabilir, fakat mantarların teşhisi hemen hemen imkansız ve ancak belirtileri ve dilden anlaşılabilir.Antibiyotikler ve yanlış beslenme (tatlı, peynir türleri, siyah çay, kola vs) mantarları çoğaltır ve daha da kötüleşirsiniz.Kimyasal ilaçlar ve yanlış beslenme nedeniyle bozulan asit-baz dengesini kurmak gerekir, çünkü mikroplar asidik ortamda daha hızlı çoğalırlar.Vücudumuzun bozulan asit baz dengesini Himalaya tuzu ile yeniden düzelir.Örneğin normal tuz ödem, damar sertliği, asidoz vs ye sebep olurken Himalaya tuzu ödemi, asidozu ve damarlarda ki sertliği önler.Düşük tansiyonu olanlar için Gökçek İksir yerine Cemre İksir ve Cemre Tonik yerine Gökçek Tonik kullanmak gerekir.Aloevera jel, iksir, tentür, tonik ve diyet’e içmeden önce ılık su katılabilir.

 14. igokcek dedi ki:

  mrb ümmühan hanımk,
  annenizin rahatsızlıgı bagırsaklardaki mantarlar gökçek iksir gökçek aloeverajel kurdeşen çayı mantar çayı ve çay ağacı yağı kullanması gerekiyor 0212 621 21 65/ numaradan bize ulaşabilirsiniz

 15. ÜMMÜHAN dedi ki:

  iyi günler annemde kurteşen dedikleri bir hastalık oluştu 2 aydır çekiyor ama artık annem çıldırmak üzere ne yapacağımızı şaşırdık gitmediğimiz doktor.profesör kalmadı nütfen bir yardım edim iyi çalışmalar………….

 16. igokcek dedi ki:

  Merhaba Ali bey,
  gökçek iksir,gökçek aleo vera jel,frenk kimyonçayı,sinirli otu çayı,ozon yağı,himalaya tuzu kullanmalısınız bize ulaşmak için 0212 621 21 65-66 ulaşabilirsiniz geçmiş olsun.

 17. ali kemal dedi ki:

  bende 6 yıldır su ürtikeri var vücüda su degince kaşınıyo bunun çaresi var mı?bide iksiri kullanınca 7 kg verebilirmiyim.

 18. igokcek dedi ki:

  iksir, tonik ve alerji çayı kullanın iyileşir

 19. igokcek dedi ki:

  iksir, tonik ve alerji çayı kullanın

 20. zahide yetkin dedi ki:

  ibrahim bey oglum 7 yasında 9 marttan beri urtıkerlerı var zyrtec kullanıyor.allerjı dedı doktoru bazı gıdaları yemıyor diyet yapıyor ve zyrtec kullanıyor.5gun zyrtec ıcmeyene kadar ılac kullanıp tes yapılacak.lutfen bana yardımcı olun ınanın cok uzuluyorum.nasıl bır yol ızlemelıyım acaba.bana cevap yazarmısınız.mail adresim sizde var

 21. zahide yetkin dedi ki:

  benim oglum 7yasında 9 marttan beri zyrtec kullanıyor ve bazı gıdaları yemıyor ama ılacı almayınca tekrar kabarırıyor lütfen bana yardımcı olun

 22. igokcek dedi ki:

  Ali bey İksir,Tonik ve Adaçayı ile Alıç çayı karışımı özel bir çay kullanmanız gerekir.

 23. ALİ KUTLAY dedi ki:

  Sayın yetkili arkadaşım,
  Benim bir sorunum var.Bir türlü derman bulamadım rahatsızlığım sırtımda cilt kuruması ve kaşıntı olması.Bir takım ilaçlar ile hafifletmeye çalışıyorum ama kesin tedavi imkanım olmadı M-FURO Temetex CULTİVATE gibi krimler biraz iyi geliyor.Bu ilaçları kullanmazsam deride parlaklık ve küçük küçük sivilce gibi kabarıkcıklar oluşuyor ve kaşınıyor.
  Nasıl bir iksir önerirsiniz.Bunun çaresi var mıdır?
  Yardımcı olursanız sevinirim.
  0533-6194788
  Mail adresime cevap verebilirseniz memnun kalırım.
  Adana’dayım.

Sizde Yorum yapın

 • gökçek tonik
 • gökçek iksir
 • gökçek tentür
 • gökçek diyet
online destek
Gökçek Diyet | Gökçek Tonik | Gökçek iksir | Gökçek Tentür | Gökçek Network | Nasıl Zayıflarım | Bitkisel Tedavi